ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาเจลชนิดมีน้ำยา coombs สำหรับตรวจคนไข้ จำนวน 40,000 Test

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาเจลชนิดมีน้ำยา coombs • 4 MB • ร่าง TOR น้ำยาเจลชนิด Coombs • 975 kB • บก.06 • 185 kB •

ประกาศเผยแพร่แผน เครื่องนับและจ่ายยาอัตโนมัติพร้อมระบบบริหารจัดการยาบนวอร์ด

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเผยแพร่แผน เครื่องนับและจ่ายยาอัตโนมัติพร้อมระบบบริหารจัดการยาบนวอร์ด • 216 kB •

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกายผ้าห้องผ่าตัด จำนวน 12 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุผ้าห้องผ่าตัด จำนวน 12 รายการ • 26 kB •