ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_insulin 30_70+ • ERROR • spec+pp_insulin 30_70+ • ERROR • spec+pp_insulin 30_70+ • ERROR • ราคากลาง_insulin 30_70+ • ERROR •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร _fluti_salmet125_25+ • ERROR • spec+pp_fluti_salmet125_25+ • ERROR • ราคากลาง_fluti_salmet 125_25+ • ERROR •

ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลชนิดน้ำหนักเบา

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลชนิดน้ำหนักเบา • ERROR • สเปค เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลชนิดน้ำหนักเบา • ERROR • ราคากลาง เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลชนิดน้ำหนักเบา • ERROR •

ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง • ERROR • ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง • ERROR • สเปค เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง • ERROR • ราคากลาง เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง • ERROR •

ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง • ERROR • สเปค เครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง • ERROR • ราคากลาง เครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง • ERROR •