ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_insulin glargine+ 2 • 2 MB • spec_insulin glargine+ 2 • 2 MB • ราคากลาง_insulin glargine+ 2 • 175 kB •

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ • 3 MB • สเปค รายการที่ 1. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 3 สาย • 1010 kB • สเปค รายการที่ 2. เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด • 996 kB • สเปค รายการที่ 3. เครื่อง Syringe Driver • 710 kB • สเปค รายการที่ 4. เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยกระบอกฉีด • 1008 kB • สเปค รายการที่ 5. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 3 สาย •…

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ • 3 MB • สเปค รายการที่ 1. เครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า • 2 MB • สเปค รายการที่ 2. เครื่องสลายเนื้องอกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง • 2 MB • สเปค รายการที่ 3. กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง • 805 kB • สเปค รายการที่ 4. ชุดเครื่องมือเปิดกระโหลกศีรษะ • 764 kB •

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ • 3 MB • สเปค รายการที่ 1. กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล • 2 MB • สเปค รายการที่ 2. เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า • 2 MB •

ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร • 3 MB • สเปค เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร • 2 MB •

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ • 3 MB • สเปค รายการที่ 1. เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด • 935 kB • สเปค รายการที่ 2. ตู้ตรวจการได้ยิน ขนาดไม่น้อยกว่า 2 เมตร • 932 kB •