ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_octocog+beractant • ERROR • spec_octocog+beractant 1 • ERROR • ราคากลาง_octocog+beractant 1 • ERROR •

เผยแพร๋แผนการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ ประเภทซองบรรจุเวชภัณฑ์แบบเรียบ จำนวน ๗ รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เผยแพร่แผนจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ประเภทซองบรรจุเวชภัณฑ์แบบเรียน จำนวน ๗ รายการ • ERROR •

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด • ERROR •

เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙ Antigen Rapid test) 7,969,500 บาท

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 Antigen Rapid test) • ERROR •

เอกสารประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เอกสารประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) • ERROR •