ประกาศราคากลางงานก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร ความยาวประมาณ ๔๙ เมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ • 152 kB • BOQ สรุปผลปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง • 2 MB •

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร ความยาวประมาณ ๔๙ เมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เอกสารประกวดราคาและประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร • 4 MB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร 3in1 amion acid • 770 kB • spec_3in1 amino acid + • 564 kB • ราคากลาง_3in1 amini acid+ • 60 kB •