ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดตรวจระดับแก๊สสารอิเล็กโตรไลท์และเมตาโบไลท์ในเลือด

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกวดราคาซื้อ ชุดตรวจระดับแก๊สสารอิเล็กโตรไลท์และเมตาโบไลท์ในเลือด • 820 kB • สเปค ชุดตรวจระดับแก๊สสารอิเล็กโตรไลท์และเมตาโบไลท์ในเลือด • 2 MB • ราคากลาง ชุดตรวจระดับแก๊สสารอิเล็กโตรไลท์และเมตาโบไลท์ในเลือด • 184 kB • เอกสาร ประกวดราคาซื้อ ชุดตรวจระดับแก๊สสารอิเล็กโตรไลท์และเมตาโบไลท์ในเลือด • 4 MB •

ประกาศประกวดราคาซื้อ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ • 825 kB • เอกสาร ประกาศประกวดราคาซื้อ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ • 4 MB • ราคากลาง เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ • 192 kB • สเปค เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ • 1011 kB •

ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภทเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอล จำนวน ๕ รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภทเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอล จำนวน ๕ รายการ • 3 MB •

ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT SCAN) ๒๕๖ Slice จำนวน ๖๐ รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. บก.06 • 219 kB • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซ์ • 842 kB • บัญชีรายละเอียดแนบท้ายปริมาณรายการ • 2 MB • ร่างขอบเขตโครงการ (Terms of Reference)(2) • 4 MB • เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง • 4 MB •