ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือตัดดูดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูกพร้อมเครื่องจ่ายน้ำควบคุมความดันในโพรงมดลูก

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เอกสารประกวดราคา ชุดเครื่องมือตัดดูดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูก • 5 MB • สเปค ชุดเครื่องมือตัดดูดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูก • 3 MB • ราคากลาง ชุดเครื่องมือตัดดูดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูก • 220 kB • ประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือตัดดูดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูก • 2 MB •

ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม • 2 MB • สเปค เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม • 3 MB • ราคากลาง เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม • 228 kB • เอกสารประกวดราคา เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม • 5 MB •

ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วยในห้องผ่าตัด

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วยในห้องผ่าตัด • 2 MB • เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วยในห้องผ่าตัด • 3 MB • สเปค เครื่องควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วยในห้องผ่าตัด • 2 MB • ราคากลาง เครื่องควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วยในห้องผ่าตัด • 221 kB •

ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร • 2 MB • สเปค เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร • 3 MB • ราคากลาง เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร • 275 kB • เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร • 5 MB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา • 6 MB • TOR จ้างตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา • 8 MB • แบบ บก.06 • 283 kB •