แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ไม่ผ่านการพิจารณาบริษัท ออโรร่า แอดวานซ์ จำกัด • 215 kB •

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เครื่องมือแพทย์ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 175.66 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เครื่องมือแพทย์ • 4 MB •