ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (เครื่องช่วยหายใจ)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ • 3 MB • สเปค รายการที่ 1. เครื่องช่วยหายใจชนิดควยคุมด้วยปริมาตรสำหรับทารกแรกเกิด • 2 MB • สเปค รายการที่ 2. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรสำหรับทารกแรกเกิด • 2 MB • สเปค รายการที่ 3. เครื่องช่วยหายใจสำหรับทากรแรกเกิดชนิดความถี่สูง • 2 MB • สเปค รายการที่ 4. เครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ในรถพยาบาล • 1002 kB •

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. สเปค ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 1.7 ล้าน • 945 kB • ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ • 2 MB •

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. สเปค รายการที่ 2 ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน • 845 kB • สเปค รายการที่ 1. ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเปิดกระโหลกและกรอกระดูก • 849 kB • ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ • 2 MB • สเปค รายการที่ 1. ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเปิดกระโหลกและกรอกระดูก • 849 kB •

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ • 3 MB • สเปค รายการที่ 1. เครื่องอัตราซาวด์เพื่อการรักษา • 2 MB • สเปค รายการที่ 2. เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ • 2 MB • สเปค รายการที่ 3. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัตราซาวด์ • 2 MB • สเปค รายการที่ 4. เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง • 2 MB •

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 9 แสน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. สเปค ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายการที่ 2 เครื่องตรวจอวัยวะ • 2 MB • สเปค ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายการที่ 1 เครื่องตรวจอวัยวะ • 2 MB • ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 9 แสน • 3 MB •