ประกาศและเอกสารประกวดราคาชุดน้ำยา RT-PCR ด้วยวิธี POCT

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาชุดน้ำยา M10 SAR-C02 • 4 MB • คุณลักษณะเฉพาะชุดน้ำยา M10 • 570 kB • แบบ บก.06 น้ำยา M10 • 190 kB •

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ประเภท เข็มไอ.วี. จำนวน 5 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ประเภท เข็มไอ.วี จำนวน 5 รายการ • ERROR • สเปค • ERROR • ราคากลาง • ERROR •