ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารคลอดและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล.6ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๓๖๗ ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารคลอดและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล.6ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๓๖๗ ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง