ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้อง Server Room ครั้งที่ ๒ โรงพยาบาลชัยภูมิ

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้อง Server Room ครั้งที่ ๒ โรงพยาบาลชัยภูมิ https://drive.google.com/open?id=0BwhhdcMr3j8gaWNSS0lNWVdKX1U