ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติแบบสูญญากาศขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร ชนิด 2 ประตูสไลด์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติแบบสูญญากาศขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร ชนิด 2 ประตูสไลด์ จำนวน 1 เครื่อง