ประกาศผลการคัดเลือกบรรจุ ตำแหน่ง จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน

ประกาศผลการคัดเลือกบรรจุ  ตำแหน่ง จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน  และให้ รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ 23 ม.ค. 60  จพ.วิทย์ ลำดับ 1-2  พยาบาลวิชาชีพ ลำดับ 1-12 จพ.เภสัช ลำดับ 1 https://drive.google.com/open?id=0BwhhdcMr3j8gMExXV0Yzc29Uc28