รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560  ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลชัยภูมิ  ในวันเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.