ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

hydralazine hydrochloride 25 mg tablet      จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ เม็ด Levofloxacin 750 mg/150 mL solution for infusion, 150 mL   จำนวน   ๕,๖๐๐ ขวด ประกาศ-เอกสาร hydralazine_25+levoflox_inj.pdf Spec_hydralazine_25+levoflox_inj 1.pdf ราคากลาง_hydralazine_25+levoflox_inj.pdf