ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา รับสมัคร 8 – 12 มกราคม 2561 ในวันเวลาราชการ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2(นวก.พัสดุ และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2(นวก.พัสดุ และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้)