ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ( นิติกร , จพ.การเงินและบัญชี และนวก.คอมพิวเตอร์ )

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา (นิติกร,จพ.การเงินและบัญชี และนวก.คอมพิวเตอร์) ประกาศ