ประกวดราคาซื้อ ชุดถุงรับบริจาคโลหิต WBC Depleted (LR)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ชุดถุงรับบริจาคโลหิต WBC Depleted (LR) • 4 MB • สเปค ชุดถุงรับบริจาคโลหิต WBC Depleted (LR) • 530 kB • ราคา ชุดถุงรับบริจาคโลหิต WBC Depleted (LR) • 198 kB •

ประกวดราคาซื้อ ชุดถุงรับบริจาคเกล็ดโลหิตแบบให้ผู้ป่วยได้ทุกหมู่ (PAS)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ชุดถุงรับบริจาคเกล็ดโลหิตแบบให้ผู้ป่วยได้ทุกหมู่ (PAS) • 4 MB • ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ชุดถุงรับบริจาคเกล็ดโลหิตแบบให้ผู้ป่วยได้ทุกหมู่ (PAS) • 4 MB • สเปค ชุดถุงรับบริจาคเกล็ดโลหิตแบบให้ผู้ป่วยได้ทุกหมู่ (PAS) • 501 kB • ราคา ชุดถุงรับบริจาคเกล็ดโลหิตแบบให้ผู้ป่วยได้ทุกหมู่ (PAS) • 201 kB •

ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (หลอดฉีดยา)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (หลอดฉีดยา) • 4 MB • ราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (หลอดฉีดยา • 258 kB • สเปค วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (หลอดฉีดยา) • 914 kB •