ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  1  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) norepinephrine ๔ mg/๔ mL concentrate for solution for infusion, ๔ mL ampoule  จำนวน  ๑๑,๐๐๐ แอมพูล ประกาศ-เอกสาร ประกาศเชิญชวน_norepinephrine สเปค Spec+PP_norepinephrine ราคากลาง ราคากลาง_norepinephrine