ประกวดราคาซื้อ กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดสมอง และไขสันหลังชนิดเคลื่อนหัวกล้องแบบไร้น้ำหนัก

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดสมอง และไขสันหลังชนิดเคลื่อนหัวกล้องแบบไร้น้ำหนัก • 6 MB • สเปค กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดสมอง และไขสันหลังชนิดเคลื่อนที่หัวกล้องแบบไร้น้ำหนัก • 2 MB • ราคา กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดสมอง และไขสันหลังชนิดเคลื่อนที่หัวกล้องแบบไร้น้ำหนัก • 222 kB •

ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ • 4 MB • สเปค ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ • 709 kB • ราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ • 241 kB •

ประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบ HyperCoverged

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบ HyperCoverged • 4 MB • สเปค เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบ HyperCoverged • 478 kB • ราคา เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบ HyperCoverged • 203 kB •

ประกวดราคาซื้อ เครื่องรักษาโดยการทำให้ชักด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบติดตาม

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องรักษาโดยการทำให้ชักด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบติดตาม • 4 MB • สเปค เครื่องรักษาโดยการทำให้ชักด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบติดตาม • 891 kB • ราคา เครื่องรักษาโดยการทำให้ชักด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบติดตาม • 228 kB •

ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ราคา เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw • 230 kB • เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw • 6 MB • สเปค เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw • 2 MB •

ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) • 5 MB • สเปค เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) • 2 MB • ราคา เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) • 215 kB •

ประกวดราคาซื้อ เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กินพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด พร้อมระบบควบคุมความลึกอัตโนมัติ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กินพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด • 4 MB • ราคา เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กอนพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด • 216 kB • สเปค เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กอนพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด • 911 kB •

ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า (EMG)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า (EMG) • 5 MB • สเปค เครื่องตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า (EMG) • 2 MB • ราคา เครื่องตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า (EMG) • 229 kB •

ประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ • 5 MB • สเปค เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ • 2 MB • ราคา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ • 216 kB •