ประกวดราคาซื้อ น้ำยาเจลชุดยืนยันหมู่โลหิตผู้บริจาค

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ น้ำยาเจลชุดยืนยันหมู่โลหิตผู้บริจาค • 4 MB • สเปค น้ำยาเจลชุดยืนยันหมู่โลหิตผู้บริจาค • 281 kB • ราคา น้ำยาเจลชุดยืนยันหมู่โลหิตผู้บริจาค • 249 kB •

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ • 5 MB • สเปค ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ • 2 MB • ราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ • 457 kB •

ยกเลิกการประกวดราคาซื้อ ชุดถุงรับบริจาคเกล็ดโลหิตแบบให้ตรงหมู่ (Single Dose)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ยกเลิกการประกวดราคาซื้อ ชุดถุงรับบริจาคเกล็ดโลหิตแบบให้ตรงหมู่ (Single Dose) • 244 kB •