ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและร่างเอกสาร_ceftazidime+ • ERROR • Spec+PP_ceftazidime+ • ERROR • ราคากลาง_ceftazidime+ • ERROR •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและร่างเอกสาร_piperacillin+ • ERROR • Spec+PP_piperacilln+ • ERROR • ราคากลาง_piperacilln+ • ERROR •

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน • ERROR • สเปค เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน • ERROR • ราคา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน • ERROR •

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขวดบรรจุน้ำกลั่นต่อออกซิเจนชนิดใช้ครั้งเดียว

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขวดบรรจุน้ำกลั่นต่อออกซิเจนชนิดใช้ครั้งเดียว • ERROR •

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องรักษาโดยการทำให้ชักด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบติดตาม

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องรักษาโดยการทำให้ชักด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบติดตาม • ERROR •

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอุณหภูมิของร่างกาย (Hyper-Hypothermia System)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอุณหภูมิของร่างกาย (Hyper-Hypothermia System) • ERROR •