รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ของพนักงานราชการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 • ERROR •

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน 5-6-63 • ERROR • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 5-6-63 • ERROR •