ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ • ERROR • สเปค รายการที่ 1.เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลิน • ERROR • ราคากลาง รายการที่ 1.เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ • ERROR • สเปค รายการที่ 2.เครื่องนับและจ่ายยาอัตโนมัติ • ERROR • ราคากลาง รายการที่ 2.เครื่องนับและจ่ายยาอัตโนมัติ • ERROR •