ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสารfluti125+salmet25+ • ERROR • spec+PP_fluti125_salmet25 + • ERROR • ราคากลาง fluti125_salmet25 + • ERROR •

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA.

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. • ERROR • สเปค เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. • ERROR • ราคากลาง เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. • ERROR •

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ น้ำยาเจลชนิดมีน้ำยา Coombs สำหรับตรวจคนไข้

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ ประกวดราคาซื้อ น้ำยาเจลชนิดมีน้ำยา Coombs สำหรับตรวจคนไข้ • ERROR • สเปค น้ำยาเจลชนิดมีน้ำยา Coombs สำหรับตรวจคนไข้ • ERROR • ราคากลาง น้ำยาเจลชนิดมีน้ำยา Coombs สำหรับตรวจคนไข้ • ERROR •

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องละลายพลาสมาและอุ่นเลือดระบบความร้อนแห้ง

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องละลายพลาสมาและอุ่นเลือดระบบความร้อนแห้ง • ERROR •