ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Quad test

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Quad test • ERROR •

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 14 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 14 รายการ • ERROR •

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาลชัยภูมิ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนขยะมูลฝอย • ERROR •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_cisatracurium+ 1 • ERROR • spec+pp_cisatracurium+ 3 • ERROR • ราคากลาง_cisatracurium+ 3 • ERROR •

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 6 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะปรระกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 6 รายการ • ERROR •

เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภทชุดถุงรับบริจาคโลหิต จำนวน 5 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภทชุดถุงรับบริจาคโลหิต จำนวน 5 รายการ • ERROR •