ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาเจลชนิดมีน้ำยา Coombs สำหรับตรวจคนไข้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. บก 06น้ำยา Coombs • 212 kB • ร่างขอบเขต หรือคุณลักษณะเฉพาะน้ำยาเจลชนิดมีน้ำยา Coombs • 2 MB • ประกาศและเอกสารประกวด Coombs • 4 MB •