ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ปรระกาศและเอกสารประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ • 446 kB • แบบ บก.06 รายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ • 212 kB • ร่างขอบเขตหรือคุณลักษณะเฉพาะพัสดุรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ • 1020 kB • ร่างขอบเขตหรือคุณลักษณะเฉพาะพัสดุรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ • 1020 kB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_alteplase + • 776 kB • spec_Alteplase +entacapone+Pheny 100 • 785 kB • ราคากลาง_Alteplase +entacapone+Pheny 100 • 68 kB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_fluti_salmet_250-50 • 806 kB • spec_Fluti_salmet 250-50 +( 4 รายการ) • 980 kB • ราคากลาง_Fluti_salmet 250-50 +( 4 รายการ) • 95 kB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_insulin aspart+ • 826 kB • spec_Insulin aspart +4 รายการ • 976 kB • ราคากลาง_Insulin aspart +4 รายการ • 89 kB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_insulin glargine+ • 833 kB • spec_insulin glargine • 554 kB • ราคากลาง_insulin glargine • 58 kB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_octreotide+ • 799 kB • spec+PP_octreotide+ • 729 kB • ราคากลาง_Octreotide+Fluti_Salmet 125_25 • 62 kB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_NSS irrigation+ • 787 kB • spec+PP_NSS irrigation+water irrigation • 779 kB • ราคากลาง_NSS irrigation- Water irrigation • 52 kB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร iv fluid 5 รายการ • 865 kB • spec_pp_iv fluid 5 รายการ • 2 MB • ราคากลาง_iv fluid 5 รายการ • 100 kB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 6 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ๖ รายการ • 467 kB • แบบ บก.06 เช่าเครื่องพร้อมน้ำยา 6 รายการ • 210 kB • ร่างขอบเขตของงานเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 6 รายการ • 2 MB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 32 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 32 รายการ • 470 kB • บก 06 เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 32 รายการ • 225 kB • ร่างขอบเขตของงานเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 32 รายการ • 3 MB •