ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Urine Sediment

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Urine Sediment • 4 MB • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Urine sediment • 133 kB • แบบ บก06 เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Urine sediment • 29 kB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Quad test

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Quad test • 4 MB • ร่างขอบเขตของงานเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Quad test • 177 kB • แบบ บก06 เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Quad test • 28 kB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา14 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา14 รายการ • 4 MB • ร่างขอบเขตงานเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 14 รายการ • 163 kB • แบบ บก06 เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 14 รายการ • 29 kB •

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา CD4

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา CD4 • 98 kB •