ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Auto – Hemoculture

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Auto – Hemoculture • 6 MB • บก.06 เช่าเครื่อง Auto-Hemo • 299 kB • TOR เช่าเครื่อง Auto-hemo • 3 MB •