ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องพร้อมชุดถุงรับบริจาค PAS

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา PAS • 6 MB • ตารางแสดงวงเงิน PAS • 327 kB • TOR เช่าเครื่อง PAS • 4 MB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องพร้อมน้ำยา HBV

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องพร้อมน้ำยา HBV • 6 MB • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ HBV • 323 kB • TOR เช่าเครื่องพร้อมน้ำยา HBV • 3 MB •