ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 32 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์พร้อมน้ำยา 32 รายการ • 6 MB • แบบ บก 06 เช่าเครื่องพร้อมน้ำยา 32 รายการ • 309 kB • TOR+ปริมาณงาน เช่าเครื่องพร้อมน้ำยา 32 รายการ • 5 MB •

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 32 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์พร้อมน้ำยา 32 รายการ • 6 MB • แบบ บก 06 เช่าเครื่องพร้อมน้ำยา 32 รายการ • 309 kB • TOR+ปริมาณงาน เช่าเครื่องพร้อมน้ำยา 32 รายการ • 5 MB •