ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน ระยะเวลาการเช่า ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ 2 รายการ • 6 MB • ตารางราคากลาง บก.06 • 609 kB • TOR เครื่องติดตามการทำงาน 6 พารามิเตอร์ • 3 MB • TOR เครื่องติดตามการทำงานหัวใจ ขนาดกลาง • 3 MB •