ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_sitagliptin+pheny 100 • 966 kB • spec_sitagliptin+pheny 100 • 568 kB • ราคากลาง_sitagliptin+pheny 100 • 51 kB •

สขร คลังพัสดุ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมครุภัณฑ์การแ(3) • 210 kB • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมครุภัณฑ์การแ(4) • 221 kB • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมครุภัณฑ์การแ(1) • 199 kB • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมครุภัณฑ์การแ(2) • 202 kB • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมครุภัณฑ์การแ(5) • 203 kB • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมครุภัณฑ์การแ(6) • 199 kB • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย(1) • 207 kB • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย(2) • 203 kB • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย(3) • 267 kB •…