ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ซีอาร์แบบสามมิติพร้อมซอฟต์แวร์เชื่อมต่อกับเครื่องนำวิถีผ่าตัด

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เอกสารประกวดราคา เครื่องเอกซเรย์ซีอาร์แบบสามมิติ • 5 MB • สเปค เครื่องเอกซเรย์ซีอาร์แบบสามมิติพร้อมซอฟต์แวร์เชื่อมต่อกับเครื่องนำวิถีผ่าตัด • 3 MB • ราคากลาง เครื่องเอกซเรย์ซีอาร์แบบสามมิติ • 242 kB • เอกสารประกวดราคา เครื่องเอกซเรย์ซีอาร์แบบสามมิติ • 5 MB •