ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ น้ำยาเจลชนิดมีน้ำยา Coombs สำหรับตรวจคนไข้ จำนวน ๓๓,๒๐๐ Test

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ Coombs • 6 MB • TOR เจล Coombs • 376 kB • แบบ บก06 เจล Coombs • 61 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดรคาเช่าเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ๒ หัวตรวจ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจอวัยวะภายใน • 7 MB • ร่าง TOR เช่าเครื่องอัลตร้าซาวน์ • 5 MB • แบบ บก06 เช่าอัลตร้าซาวน์ • 336 kB •