วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น. ผศ.(พิเศษ)นพ.ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ผู้อำนวยการ รพ.ชัยภูมิ และนางนารีรัตน์ บำรุงถิ่น รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สมาชิกเหล่ากาชาด สมาชิกจิตอาสา และประชาชนชาวชัยภูมิทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์.

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_dorzolamide_timo_ol+latanoprost • 920 kB • spec+pp_dorzolamide_timo_ol+latanoprost • 814 kB • ราคากลาง_dorzolamide_timo_ol+latanoprost • 54 kB •