สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ Insulin aspart ๓๐ iu/mL + insulin aspart protamine ๗๐ iu/mL suspension for    injection, ๓ mL cartriจำนวน ๑๒,๐๐๐ หลอด สัญญา